Atlantik siyənəyi

Atlantik siyənəyi

QALIQ NO: SF2516


YAŞ: 95 milyon il


DÖVR: Təbaşir


BÖLGƏ: Hjoula, Livan

Bütün bu fosil nümunələri olduqca vacib həqiqəti ortaya qoyur. Bütün canlılar dünya üzərində yaradıldıqları ilk andan etibarən eyni quruluş, ölçü və xüsusiyyətlərə sahibdirlər. 

Ən qədim geoloji dövrlərdə yaşamış canlılar belə ən kiçik dəyişikliklər keçirmədən bu günə qədər gəlib çıxıblar. 

Bu, elmi gerçəkdir və bütün movcudiyyətin Allah tərəfindən yaradıldığının elmi dəlilidir.