Kondisionerli qarışqa şəhərləri

Kondisionerli qarışqa şəhərləri

Argentinada otkəsən qarışqalar içində milyonlarla qarışqa yaşayan koloniyaların olduğu, təpəciklər şəklində mükəmməl yuvalar inşa edirlər. Qarışqalar hava şəraitinə uyğun olaraq dəlikli yuvalar düzəldirlər ki, bu dəliklər koloniyaya hava daxil olmasını və qarışqaların əkdikləri göbələklər üçün uyğun temperaturun  olmasını təmin edir. Yuvalar bu məqsədlə inşa edilir və burada güclü iş prosesi gedir. Termitlər də öz ölçülərindən çox böyük olan havalandırma sisteminə malik qülləyə bənzər yuvalar inşa edirlər.

Bu yuvanın inşa edilməsi üçün üstün texnologiya və mütəxəssis heyət birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bir insan bu cür bir yuva qurmaq üçün lazımi məlumatları ancaq çox uzun zaman ərzində əldə edə bilər. Halbuki yumurtadan çıxan andan qarışqa vəzifəsini bilir və vaxt itirmədən tətbiq edir.

Bu, qarışqaların bu məlumatlara hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl sahib olduqlarını göstərir. Daha doğrusu, bütün bu məlumatlar qarışqalara var olduqları andan etibarən hər şeyin Yaradıcısı uca Allah tərəfindən ilham edilir. “Nuh” surəsində hər şeyin sahibinin və hər şeyə nəzarət edənin Allah olduğu, hər canlının Onun ilhamı ilə hərəkət etdiyi belə bildirilir:

Mən Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, (Allah) onun kəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən, Rəbbim ədalətlidir (doğru yolda olanı qoruyandır). (Hud surəsi, 56)