Hörümçək ipəyindən istifadə edərək su damcılarının toplanması

Hörümçək ipəyindən istifadə edərək su damcılarının toplanması

Təbiətdə bir çox həşərat ipək istehsal edir, amma hörümçəyin ipəyi digərlərindən fərqlənir. Bu, hörümçəklərin ipəyini təşkil edən zülalların quruluşundan qaynaqlanır. Hörümçək ipəyi həm möhkəmdir, həm də su damlalarını təsbeh dənələri kimi düzərək toplayır. Çinli elm adamları hörümçək ipəyinin bu xüsusiyyətini sintetik ipək istehsalına tətbiq etməyə çalışırlar.
Elm adamlarının səfərbər olub araşdırdıqları hörümçək ipliyi 380 milyon ildən bəri hörümçək tərəfindən qüsursuzca hörülür. Şübhəsiz ki, bu, Allahın qüsursuz yaratmasının dəlillərindəndir. Hörümçəyin bu xüsusiyyəti Allahın idarəsindədir və Onun izni ilə baş verir. Bir ayədə belə bildirilir:

Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın… (Hud surəsi, 56)