Əkinçi bitki

Əkinçi bitki

2011-ci ildə öz toxumunu əkən bir bitki kəşf edildi. “Spigelia genuflexa” adlı bu bitki meyvələri yetişdikdə budaqları aşağı doğru əyilir. Bitki toxumlarını torpağa tökür və hətta bəzən yumşaq yosun örtüyünün altında sanki toxumlarını basdırır.

Yer üzərindəki bütün canlılarda olduğu kimi, bu bitkinin olduğu mühitə uyğunlaşması üçün lazımi məlumatları yerləşdirən, şübhəsiz ki, hər şeyi qüsursuz yaradan, hər cür yaratmadan xəbərdar olan Allahdır. Allah bu gerçəyə bir ayədə belə diqqət çəkir:

Məgər Allahın göydən yağış yağdırdığını və (onunla ) yer üzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən, Allah Lütfkardır, Xəbərdardır. (Həcc surəsi, 63)