Albuloıdei (Qılçıqlı balıq)

Albuloıdei (Qılçıqlı balıq)

QALIQ NO: SF3429


YAŞ: 95 milyon il


DÖVR: Təbaşir


BÖLGƏ: Nammoura, Livan

Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun! Axirətdə də həmd Ona məxsusdur. O, hikmət sahibidir, xəbərdardır! Yerə daxil olanı da, (yerdən) çıxanı da, göydən enəni də, (göyə) qalxanı da O bilir. O, rəhm edəndir, bağışlayandır! (Səba surəsi, 1-2)