Qaz planet yupiter

Qaz planet yupiter

Yupiter Günəş sisteminin ən böyük planetidir. Kütləsi dünyanın 318 misli olan Yupiter qaz planetdir.

Yupiter planetinin atmosferi, üzü və daxili quruluşu arasında ayrı-seçkilik etmək çətin olduğundan “atmosfer istiliyi” anlayışından ifadə etmək də eyni nisbətdə çətindir. Lakin planetin atmosferi sayıla biləcək üst qismlərindəki istilik -143°C-dir.Yupiter üzərində olan böyük qırmızı rəngli ləkə, içinə iki dünya yerləşdirəcək qədər böyük olan fırtınadan başqa bir şey olmadığı dövrümüzdə aydın olmuşdur. Qısası Yupiter, üzərində heç quru parçası olmayan, deşici soyuğun hökm sürdüyü, üzərində yüzlərlə il davam edən qorxunc fırtınaların yaşandığı, maqnetik sahəsi ilə hər canlını dərhal öldürə bilən qorxunc, ürpərdici planetdir. Günəş sistemindəki planetlər içində yalnız dünyada həyata imkan verən mühit var.

Allah Dünyanı canlıların yaşaması üçün xüsusi olaraq yaratmışdır:

“Şübhəsiz ki, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra da Ərşə ucalan Allahdır. İşləri yoluna qoyan Odur. Yalnız Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur, Rəbbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almırsınız?” (Yunis, 3)