Torpağın altında illərlə gözləyən toxumlar

Torpağın altında illərlə gözləyən toxumlar

Lupin bitkisinin toxumları, böyümək üçün ilin müəyyən zamanlarında isti havaya ehtiyac duyurlar. Bu istiliyin kafi olmadığını gördüklərində bir möcüzə baş verir, mühitin digər şərtləri uyğun olsa da, toxumlar çatlamır və donmuş torpaqlarda istiliyin artmasını gözləyirlər. Uyğun mühit tam olaraq təmin edildiyində də aradan keçən zamanın uzunluğuna baxmadan, qaldıqları yerdən inkişaflarına davam edirlər. Belə ki, qaya yarıqları arasında yüzlərlə il pozulmadan, cücərmədən qalan bitki toxumları tapılmışdır.

Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də Allah çatladır... Budur Allah! Siz necə də döndərilirsiniz! Ənam surəsi 95