100 milyon ildən çoxdur, qozalı ağaclar eyni genetik məlumata sahibdir

100 milyon ildən çoxdur, qozalı ağaclar eyni genetik məlumata sahibdir

Kanada Laval Universiteti ilə Meşə Təssərüfatı Xidmətinin birgə fəaliyyəti nəticəsində aşkar olundu ki, şam, ladin, küknar kimi ağaclar 100 milyon ildən çoxdur ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb.

Dünyada 600-ə qədər qozalı ağac növü var.

Aşağıdakı şəkildə gördüyümüz qoza Xaramilodakı daşlaşmış meşələrdən əldə edilib. Bütün detallarına diqqət yetirsək, fosilin bitkilərin təkamül keçirmədiyini göstərən dəlillərdən biri olduğunu görürük.

165 milyon il əvvəlki qozalar hal-hazırda yaşayanlarla eyni xüsusiyyətlərə sahibdir.

Yaş: 165 milyon il

Dövr: Yura

Tapıldığı yer: Xaramilo, Santa Kruz, Pataqonya, Argentina

Saysız fosil nümunələrindən biri də aşağıdakı şəkildə gördüyümüz 28-23 milyon illik qozadır.

Yaş: 28-23 milyon il

Dövr: Oligosen

Tapıldığı yer: Bad Kreuznach, Almanya

Milyon illər keçməsinə baxmayaraq, bitkilər heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıb, yəni təkamül keçirməyiblər.

Allah bütün canlıları örnəksiz, mükəmməl xüsusiyyətlərlə yoxdan var etmişdir.

Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. Allah Zəngindir, Tərifəlayiqdir. (Loğman surəsi, 26)