Göz yaşı möcüzəsi

Göz yaşı möcüzəsi

Göz yaşı ifraz etməyən göz çox qısa müddətdə quruyur və kor olur. Göz yaşı antiseptik xüsusiyyəti ilə gözü mikroblara qarşı qoruyur. Təkamülçülər göz yaşı olmadan bir neçə saat içində quruyan gözün, sözdə, təkamül müddətində göz yaşı vəzisi yaranana qədər milyonlarla il necə dözdüyü sualını ağıllarına belə gətirmək istəmirlər. Qaldı ki, gözün vəzifəsini yerinə yetirə bilməsi üçün bütün orqan və sistemləriylə mövcud olan bir bədəndən əlavə, billur, ağlı qişa, buynuz qişa, damarlı qişa, qüzehli qişa, torlu qişa, göz bəbəyi, göz əzələləri, göz qapaqları kimi toxuma və orqanellərə ehtiyacı vardır. Bundan başqa göz və beyin əlaqəsini təmin edən möhtəşəm bir görmə siniri və beyində olan son dərəcə kompleks görmə nahiyəsi olmadan görməyimiz mümkün deyil. Bütün bu sayılanlar təsadüfən heç bir şəkildə meydana gələ bilməyəcək qədər xüsusi və kompleks strukturlara sahibdir.

Canlı bir orqan olan gözümüzün şüşədən daha aydın görüntünü bizə təqdim etməsini təmin edən uca Allahdır.
Bu orqanoidlərdən hər hansı biri, məsələn, göz bülluru olmasa göz heç bir işə yaramaz. Göz bülluru ilə göz bəbəyinin yerləri dəyişsə, göz yenə vəzifəsini yerinə yetirə bilməz. Qısası, gözün quruluşu çox xüsusi planlanmış əsərdir. Birinin belə təsadüflər nəticəsində öz-özünə meydana gəlməsi qeyri-mümkün olan bu orqanoid və təbəqələrin müəyyən plan və uyğunlaşmayla eyni anda, eyni yerdə olmalarının, ancaq tək məntiqli açıqlaması vardır. Gözü əmələ gətirən bütün orqanoidləri sonsuz ağla və gücə sahib olan Allah yaratmışdır.